The Consultant

image

Amru Samphani is the owner and manages all consultation through the company. He is born in Sweden, but of Thai heritage and is fluent in written and spoken Thai and Swedish. Amru worked for the Swedish Government, Ministry of Foreign Affairs at the Embassy of Sweden for 8 years. His extensive network and knowledge of the Swedish Embassy is the backbone of the consultation services for Thai people. Together with an extensive network of Thai officials and authorities he will ensure your case will be successful.

We are not lawyers nor real estate agency. For every case where such are required we use external consultants that have been proven effective and professional. The first consultation is always free of charge. Fees depend on the duration and complexity of your specific case. A quote will always be given prior to commencing. We welcome your enquiry.

 

Konsulten

Amru Samphani är konsultationsföretagets ägare och hanterar personligen alla fall och åtaganden. Han är född i Sverige , men av thailändsk härkomst. Han är flytande på Thai och svenska i både tal och skrift. Amru arbetade Sveriges Utrikesdepartement vid Sveriges Ambassad i Bangkok i 8 år. Hans omfattande nätverk och kunskap om den svenska ambassaden är ryggraden i de tjänster som erbjuds thailändska medborgare som söker sig till Sverige. Tillsammans med ett omfattande nätverk av thailändska tjänstemän och myndigheter kan vi hjälpa svenskar som på olika sätt söker sig till Thailand.

Vi är inte jurister eller fastighetsförmedlare. För varje fall där sådan krävs använder vi externa konsulter som vi vet är effektiva och professionella.
Den första konsultationen är alltid gratis. Våra arvoden beroende på fallets längd och komplexitet . En kostnadsberäkning görs alltid innan arbetet påbörjas och arvodet fastställs samtidigt. Vi välkomnar din förfrågan .